Erhverv

Udenomsarealerne er en stor del af virksomheders image. Man får et godt førstehåndsindtryk, når græsplæner, belægninger og beplantninger er velplejede og harmoniske.

Dette kræver en korrekt og struktureret pleje. GEA tilbyder at udarbejde en fast plejeplan i samråd med kunden og tilbyder herefter den rette service, dvs. grundig, motiveret og faguddannet arbejdskraft, der kan leve op til individuelle krav og forventninger om kvalitet.

Virksomheder kan endvidere vælge at få assistance fra GEA, som et alternativ til fastansættelse af en vicevært/ejendomsserviceteknikker.

Årsagen heraf kan være behov for fleksibel arbejdskraft i bestemte perioder mv. så virksomheden får den rette afløsning på det rette tidspunkt.

Nyheder

"​Vi har samarbejdet om ejendomme i snart 8 år og vi har på alle punkter været rigtig tilfredse med løsningen af de opgaver der er udført af GEA, som har bestået i vedligeholdelse af udenomsarealer samt snerydning. Herudover har vi også fået løst andre praktiske opgaver som har været ønsket fra vores lejere.

Det har fungeret i en rigtig god tone og til en tilfredsstillende pris. Endvidere er opgaverne løst hurtigt efter de er aftalt.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde."

Med venlig hilsen

Stig Wadmann

Direktør

ASGAARD GROUP A/S

Håndværkerfradrag

Håndværkerfradraget, også kaldet servicefradrag, er tilbage!

Læs mere på SKATs hjemmeside

GEA • Odense: Kratholmvej 47 • 5260 Odense S - Middelfart: Sjællandsvej 1 • 5500 Middelfart

Tlf: 28 96 98 60 • Tlf.: 28 96 98 62 • E-mail: info@g-e-a.dk • CVR: 39009307• © GEA 2016​